W chwili obecnej trawają prace sewisowe! Można wyświetlić produkty ale zakup jedynie poprzez telefon 609547808 lub 601618622
  • Toprex 375 SC 1L Syngenta

Symbol: 15650

Toprex 375 SC 1L Syngenta

290.00
Cena przesyłki Brak
Dostępność 3 szt.
Waga 0.15 kg
Kod kreskowy 5901157071125
EAN 5901157071125

Zamówienie telefoniczne: 601618622

Zostaw telefon
TOPREX 375
SCjest środkiem grzybobójczym i regulatorem wzrostu
w formie koncentratustężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu zapobiegawczym i
interwencyjnym,przeznaczonym
do ochrony rzepaku ozimego w celu zapobiegania nadmiernemu
wyrastaniuroślin
w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania łodyg wiosną, jak również
przedchorobami
grzybowymi.Środek
przeznaczony do regulacji wzrostu roślin rzepaku ozimego w terminie
jesiennymw
celu poprawy pokroju roślin i zwiększenia zdolności do przezimowania oraz w
okresiewiosennym
w celu skrócenia i wzmocnienia pędów roślin rzepaku ozimego
(zapobieganiewyleganiu)
oraz do jednoczesnej ochrony przed chorobami grzybowymi w obu
terminach.Środek
przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE
ŚRODKArzepak
ozimyStosowanie
jesienią - w stadium 4 - 6 liści rzepakuregulacja
wzrostu i rozwoju rzepaku- sucha
zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowychZalecana/maksymalna
dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/haZalecana
ilość wody: 200 - 400 l/haIlość wody
dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.Zalecane
opryskiwanie: drobnokroplisteŚrodek
stosować jednorazowo zapobiegawczo do regulacji wzrostu roślin rzepaku, w
celupoprawy
ich pokroju i zwiększenia zdolności przezimowania oraz do ochrony przed
chorobami grzybowymi. Interwencyjnie środek stosować po wystąpieniu pierwszych
objawów chorób.
Stosowanie
wiosną - w fazie wzrostu pędu głównego do fazy pąka zielonegoregulacja
wzrostu i rozwoju rzepaku,- sucha
zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśńZalecana/maksymalna
dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/haZalecana
ilość wody: 200 - 400 l/haIlość wody
dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.Zalecane
opryskiwanie: drobnokroplisteŚrodek
stosować jednorazowo zapobiegawczo, w celu skrócenia oraz wzmocnienia
pędówroślin
(zapobieganie wyleganiu) i do ochrony przed chorobami grzybowymi.Interwencyjnie
po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄPRAKTYKĄ
ROLNICZĄ1.
Zaleca się przeprowadzenie maksymalnie 2 zabiegów (po jednym na jesień i
wiosnę).Liczba
zabiegów jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej regulacji wzrostu
roślini
długotrwałej ochrony rzepaku ozimego przed chorobami. Minimalny odstęp
międzyzabiegami
wynosi 135 dni.2.
W celu uzyskania najlepszego efektu skrócenia oraz wzmocnienia pędów
roślinrzepaku,
zabieg wiosną należy wykonać zaraz po ruszeniu wegetacji.3. Całą
powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową.4. Środek
stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup
chemicznych.5.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i
uwrociach.
SPORZĄDZANIE
CIECZY UŻYTKOWEJPrzed
przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość.Zawartością
opakowania wstrząsnąć przed użyciem.Odmierzoną
ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą(z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.Opryskiwać
z włączonym mieszadłem.Po
wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne, ciecz mechaniczne wymieszać.Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.W
przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy
należydokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE
Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURYZ
resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający
ryzykoskażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa
wodnegooraz
skażenia gruntu, tj.:-
po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg,jeżeli
jest to możliwe lub,-
unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologicznądegradację
substancji czynnych środków ochrony roślin lub,-
unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.Po pracy
aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKAPrzed
zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowanestrony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o
takąinformację.Stosować
odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony
roślin,oraz
obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z
nierozcieńczonympreparatem
oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do
użycia.
ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEKNie jeść,
nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGONie
zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.Nie
myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.Unikać
zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i
dróg.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie